BIOSFAIR(TM) CO2 Service

ECOERA Biosfair(TM) – Bli klimatpositiv

Kompensera dina koldioxidutsläpp på det effektiva sättet: Radera dina koldioxidutsläpp genom Ecoeras CO2-tjänst Biosfair.

Öka ditt engagemang i klimatfrågan genom att klimatkompensera dina CO2-utsläpp på ett helt nytt sätt. Genom tjänsten Biosfair, har du nu möjlighet att delta i formandet av en ny marknad och hjälpa till att skapa ett kraftfullt verktyg för att minska koldioxidhalten i atmosfären och samtidigt bidra till att upprätthålla vår sköra biosfär. Tjänsten innebär en nettoreduktion genom att utnyttja växternas förmåga att binda koldioxid och sedan stabilisera detta i form av jordförbättrande biokol.

Genom att omvandla biopellets som tillverkats av de restprodukter som faller inom jordbruket till biokol har varje ton kol som producerats tagit minst tre ton koldioxid från atmosfären. Den brännbara gas som samtidigt avgår används i första hand för att hålla i gång processen och ett eventuellt överskott ger värme och varmvatten i traditionell energiproduktion.

Ecoera AB garanterar att det biokol som man använder är tillverkat av jordbruksgrödor och att tillverkningsprocessen har genomförts så att kolet är stabilt och finns kvar i jorden under mycket lång tid. Eftersom biokol har en stabilitet på minst 100 år i jord, men uppåt 5000 år enligt forskning, så kan vi genom att lagra biokol i jorden få bort en del av den koldioxid vår olje- och koleldning gett oss.

 

 

 

”- Ecoera AB är ett svenskt företag som skapar biokol för att ta bort de utsläpp vi redan orsakat. Det är en intressant teknik för den som verkligen vill göra något som har bestående effekt”

Pär Holmgren, välkänd TV-meterolog, författare och klimatdebattör, som klimatkompenserat via Ecoeras biokol

Vad händer med biokolsänkan jag köper?

Svar: Du behöver inte göra någonting mer! Biokolet kommer med Ecoeras hjälp att
återcirkuleras till jordbruket där det grävs ner som jordförbättring. Kolets porösa struktur bidrar sedan till att minska såväl kväveläckage och behovet av konstbevattning.

Hur har kolet prissatts?
Svar: Det pris du betalar täcker inte hela produktionskostnaden. Men ditt bidrag är viktigt för att priset på biokolet ska hamna på en nivå som gör det möjligt att kunna sälja kolet vidare. Bland Ecoeras kunder finns många småskaliga lantbrukare och trädgårdsodlare, och biokolet finns även inbyggt i ”gröna tak”.

Hur vet jag att mitt kol hamnar i jorden?

Svar: Du får per omgående ett Certifikat från Ecoera som visar hur mycket kol du köpt och hur mycket utsläpp av koldioxid detta motsvarar. Så snart Ecoera placerat ”ditt kol” hos en kund får du meddelande om detta och GIS-koder så du kan gå in på t ex Google Earth och se var ditt kol har hamnat. Ecoera har full spårbarhet i Biosfair-plattformen från biomassa till biokol i jorden.

Kan jag klimatkompensera annan verksamhet?

Svar: Inga problem! Kontakta oss på Ecoera så kan vi hjälpa dig att räkna ut hur mycket kol som behövs för att kompensera allt från t ex din semesterresa till hela ditt levnadsätt om du så vill. Priset på kolet som kompenserar dina utsläpp är satt till 3,14 kr per kilo (plus moms), och varje kilo biokol ”kvittar” 3 kg koldioxid.

Vi kan alla bidra efter förmåga
En långsiktigt hållbar global nivå av utsläppen brukar anges till 1-1,5 ton per capita. Utsläppen i Sverige var under 2011 drygt 6 ton per person, och om vi räknar ur ett konsumtionsperspektiv och tar ansvar även för utsläpp i andra länder som är orsakade av import av varor samt internationella flyg och båtresor hamnar utsläppen snarare på storleksordningen 10 ton per person. En siffra som bör “minska till hälften 2020 och till en femtedel 2050.

Ditt agerande gör nytta!

Visa att du tänker på miljön. Genom att tala om för andra vad du gör ökar även deras motivation att göra något. Samtidigt som du kompenserar dina utsläpp av koldioxid, bidrar du även till att behovet av konstgödning och bevattning minskar för våra bönder. Biokolet binder även näringsämnen kvar i jorden och minskar på så sätt övergödningen av våra vattendrag. Bland våra kunder finns även Artister för Miljön.

OK, hur går jag till väga?

Börja med att t.ex. kompensera din bilkörnings koldioxidutsläpp. Du kan antingen själv räkna ut hur mycket kol du behöver ta bort från atmosfären genom att multiplicera din bensinförbrukning med 2,24 kg, eller din dieselförbrukning med 2,54 kg och sedan dividera med 3 så får du svaret i kilo biokol, eller så kan du direkt få en slutsumma genom att multiplicera den körsträcka du vill kompensera med1,85 kr/mil (2,31 kr/mil inkl moms).

Nu har du möjlighet att bli klimatpositiv! Kontakta oss via biocharoffset@ecoera.se för beställning.

Biokol i åkermark – Slättens Lantbruk, Okome, Falkenbergs Kommun

4 thoughts on “BIOSFAIR(TM) CO2 Service

  1. Pingback: Sona 2013 och gå ned på noll

  2. Pingback: Sköna Maj Välkommen… | eld&lågor

  3. Pingback: Välkommen sköna maj… | eld&lågor

  4. Pingback: Klimatkompensera mera | 5 1